اتمام پروژه سیم و کابل قزوین

 

آزمایشگاه شرکت تولیدی سیم و کابل قزوین اواخر خردادماه به اتمام رسید.