افتتاح ازمایشگاه روغن مارگارین

 

 

راد سرویس افتخار راه اندازی ازمایشگاههای شیمیایی ، میکروب و ازمایشکاه تحقیقات شرکت روغن مارگارین اولین شرکت

.تولید کننده روغن گیاهی در ایران را داشته و آزمایشگاههای مذکور در مهرماه سال94 راه اندازی شد و تماما دارای گواهینامه تایید صلاحیت می باشند