شیرآلات آزمایشگاهی

یکی از مهمترین موارد در میزبندی آزمایشگاه ( کابینت آزمایشگاه) استفاده از شیرآلات متناسب با کاربرد میزها و کاربری های مختلف می باشد و شیرآلات مخصوص آزمایشگاه حتما باید .استانداردهای لازم از جمله پوشش ضد اسید را دارا باشند و درتجهیز ازمایشگاه(سکوبندی)  باید به این مورد بسیار توجه نمود

 

 به زودی اطلاعات کامل شیرآلات اروپایی در این صفحه قرار داده خواهد شد.

 

 

           

  

شیر آب آزمایشگاه