رک آزمایشگاهی

 

رک آزمایشگاهی یا در تعریف دیگر جای لوله ی آزمایش ابزاری در آزمایشگاه می باشد که به منظور نگه داشتن و انتقال لوله های آزمایش در طول آزمایش ها و یا به عنوان ابچکان به کار گرفته می شود .

 .جنس  رک آزمایشگاهی از مواد گوناگونی می باشد همانند فلز ، پلاستیک و پلی پروپیلن که هر کدام به منظور نیاز مشتری قابل ساخت می باشد