شیرآلات آزمایشگاهی

شرکت راد کار سرویس در جهت رفع نیاز کاربران آزمایشگاه در زمینه سکوبندی ازمایشگاه و تامین شیرآلات ازمایشگاهی  در صدد بر امد تا با ارائه  شیرآلات ایتالیایی و همچنین ایرانی با کیفیت گامی موثر جهت خدمات بهتر به مشتریان خود داشته باشد.

ادامه مطلب