کنسول های اتاق کنترل

  

 اتاق کنترل یکی از مهمترین بخش های هر سازمان یا ارگان به شمار می رود. متاسفانه طراحی اتاق های کنترل (مانیتورینگ) همواره به دور از توجه خاص قرار کرفته است و اغلب از لحاظ محل قرارگیری , اندازه و راحتی افراد در داخل آن ها مورد بی توجهی بوده است.

- کوارتز (آمیزه ای از طبیعت و تکنولوژی)

سنگ یکپارچه کوارتز با مزایایی از قبیل یکپارچگی , مقاوم در برابر خش , حرارت , لک پذیری , ضربه و در طرحها و رنگهای متنوع